Lejebetingelser for leje af selskabslokaler

Lejebetingelser selskabslokaler
Lejebetingelser for leje af selskabslokaler i tilknytning til Gilleleje Hallen.
Lejen omfatter.

 • Lokaler og inventar samt service som aftalt.
 • Toiletfaciliteter med toiletpapir, håndsæbe og papirhåndklæder. Bemærk at toiletfaciliteter deles med andre lejemål.
 • Anretter-køkken som udelukkende kan anvendes til opvarmning/anretning af maden og opvask af service.

Lejemålets tidsrum.

 • Leje af lokalet gælder i tidsrummet fra kl. 09.00 til kl. 08.00, med mindre andet er aftalt. Der er mulighed for borddækning dagen forinden, hvis lokalet ikke er udlejet til anden side.
 • Festen/arrangementet skal senest slutte kl. 02.00 og gæster skal have forladt lokalerne kl. 03.00.

Lejemålet omfatter ikke.

 • Køkken til tilberedning af mad.
 • Skæreknive, skærebrædder og andet kokke-køkkenudstyr som traditionelt benyttes i køkkener.

Max. antal gæster.

 • Max. antal gæster er beskrevet på vores hjemmeside www.Gillelejehallen.dk, dette skal overholdes.

Lejers ansvar.

 • Lokalet kan kun lejes af personer over 25 år.
 • Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser, der knytter sig til arrangementet.
 • Lejer er ansvarlig for at arrangementer ikke er i strid med dansk lovgivning.

Erstatning og hærværk.

 • Lejer er erstatningspligtig for eventuelt ødelagte service, køkkenudstyr, løsøre, inventar, borde, stole med mere, hvor skaden ikke skyldes almindelig slitage.
 • Lejer er erstatningspligtig for tyveri fra lokalerne i lejeperioden.
 • Lejer forpligter sig til at sørge for, at der ikke sker hærværk på udlejers ejendom i lejeperioden.
 • Udbedring af evt. skader må kun foretages på foranledning af udlejer.

Misligholdelse af lejebetingelserne kan medføre bortvisning og vil afskære lejeren fra at lokaleleje fremadrettet.

Reservation /Betaling og depositum / Tilbagebetaling af depositum.

 •  Betaling depositum sker senest 8 dage efter modtagelse af lejeaftale.
 •  Reservationen er først gældende når depositum er betalt.
 • Ved manglende eller mangelfuld betaling af depositum anses reservationen som ugyldig og datoen kan overdrages til anden side.
 • Ved udeblivelse eller afbestilling senere end 14 dage før afholdelse betales der fuld lokaleleje.
 • Faktura på lokalelejen fratrukket forudbetalt depositum tilsendes efter lejemålet.
 • Evt. ødelagt inventar og manglende oprydning og rengøring vil der blive faktureret ekstra.
 • Depositum tilbagebetales ikke ved afbestilling.
 • Ved flere end 100 personer tillægges kr. 1.000,- til slutrengøring.

Ungdomsfester.

 • Lokalet kan kun lejes af personer over 25 år med en gyldig familie/ansvar forsikring.
 • Der skal altid være mindst 1 "forældre/voksne" pr.10 deltager til stede under festen og oprydningen.
 • Festen kan kun holdes for "inviterede" gæster, og skal være en lukket fest.
 • Der skal forelægge en gæsteliste.
 • Der kan fra Gilleleje Hallens side rejses krav om at man hyre en dørmand fra et autoriseret vagtfirma, men det fritager ikke for forældretilstedeværelse under hele festen.
 • Ungdomsfesten skal altid aftales med hallens folk.
 • Der skal altid underskrives særlig lejeaftale.

Ordensregler.

 • Rygning er ikke tilladt i indendørs - hverken i lokalerne, forhal eller toiletter -, men tilladt udenfor. Gebyr på op til kr. 5.000- kan opkræves efterfølgende, hvis der er røget indenfor.
 • Borde og stole må ikke tages med udenfor.
 • Musik skal tilpasses så det ikke generer områdets beboere.
 • Høj musik må ikke finde sted efter kl. 02.00'
 • Det er ikke tilladt at anvende søm, skruer, tegnestifter, tape og lignende på gulve, døre, borde, i vægge og stole.
 • Der må ikke anvendes fyrværkeri eller stjernekaster indendørs.
 • Lokaler skal være forladt inden kl.03.00.

Ordensregler køkken

 • Køkkenet kan kun bruges til at anrette og varme mad, der må ikke produceres noget mad.
 • Det er Gilleleje Hallens personale, der anviser ledig plads.
 • Alt det leverede mad skal komme færdig tilberedt og på egne fade og skåle.
 • Der kan og må ikke hakkes, snittes, skære samt produceres noget mad overhoved i køkkenet.
 • Skæreknive, skærebrædder m.m. skal selv medbringes.
 • Hvis dele af maden skal lunes kortvarigt kan der anvises ovn og komfurplads men det skal gøres i egne medbragte gryder og fade.

Udlevering og aflevering af nøgle

 • Nøgle og alarmbrik udleveres/afhentes fra kontoret i hallen eller efter aftale.
 • Ved afhentning af nøgle og alarmbrik gennemgås tjekliste sammen med halpersonalet med praktiske forhold (Alarmtilslutning, opvask lys mv).
 • Aflevering af nøgle sker ved at lægge nøglen i anvist postkasse, senest kl 12.00 efterfølgende dag. Modtagelse.
 • Lejeren modtager lokalerne i rengjort stand.
 • Stole og borde står i lokalerne således lejeren selv kan foretage bordopstilling efter eget ønske. Aflevering generelt
 • De lejede lokaler skal efterlades i samme stand som ved modtagelsen, med mindre andet er aftalt.
 • Lokalerne afleveres i rengjort og ordentlig stand, Husk at tømme skraldespande.
 • Toiletter afleveres i rengjort og ordentlig stand, Husk at tømme skraldespande.
 • Borde og stole stilles tilbage som modtaget. Stole stables stole i stakke af 10 stk. og borde klappes sammen og stables 10/11 stk. pr. rullevogne.
 • Vinduer og døre lukkes og låses, og lys slukkes.
 • Affald sorteres og smides i rette container, som er placeret bag køkkenet. Almindeligt affald i de mørkegrå container, flasker i flaskecontainer og pap i hvid container.
 • Medbragte tomme dåser bortskaffer I selv.

Aflevering udeareal.

 • Kontrolleres for cigaret skodder, krus, flasker osv. som bortskaffes.
 • Efterses for evt. service og anden inventar som ved en fejl er kommet udenfor.

Aflevering køkken.

 • Service vaskes ordentligt og sættes på anvist plads.
 • Opvaskemaskine tømmes og rengøres og slukkes.

Forbehold for ændring.

 • Der tages forbehold for prisændringer og ændring af lejebetingelser, hvis arrangementet reserveres mere end 6 måneder fra reservationens modtagelse.

Diverse særlige forhold.

 • Vær meget opmærksom på gæsters omgang med ild og tobaksvarer.
 • Kaffe/the ( der kan træffes aftale om køb af kaffe/the.).
 • Duge kan lejes.
 • Affaldsposer eller sorte sække (der vil ligge poser m.m. i opvaskerummet).
 • Sølvpapir, film og plastposer til evt. rester ( der må bruges af det der er i køkkenet).
 • Viskestykker og klude og køkkenruller (der må bruges af det der er lagt frem i opvasken).